Chráním Vaše osobní údaje

 

Jsem ráda, že jste navštívili mé webové stránky midwife.cz a online.midwife.cz a těší mě váš zájem. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěla bych, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitá a při obchodních procesech ji beru na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jsem registrována na úřadě o ochraně osobních údajů.

Bezpečnost

Přijímám technická a organizační bezpečnostní opatření, abych ochránila u mě vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Na požádání vám podle možnosti obratem oznámím, zda a jaké osobní údaje o vás mám zaznamenané. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@midwife.cz, kde jsem vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Po vložení osobních údajů na některou z mých stránek souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Používám vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. 

Možnost odhlášení

Pracuji jen s údaji a kontakty, které mi daly souhlas. Vaše údaje používám k tomu, abych vás mohla informovat o mých produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Z odběru mnou zasílaných informací emailem se můžete kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Používám cookies k tomu, abych mohla sledovat preference návštěvníků a následně tak podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.